Archiv štítku: Nanjing

Ob­chod­­ní třída Nanjing a večeře v mongolské restauraci

Autobus s námi již opět krouží velkoměstem. Nesta­číme otáčet hlavou na­horu, doprava, dolů… Všude ko­lem nové a další ultramoderní budovy o de­sít­kách poschodí. Nejenom banky a úřadovny domácích a světových firem. I vysokopodlažní obytné domy. Město je přitom z nemalé části vystavěno na původ­ních bažinatých močá­lech a v oblasti, kde nejsou vy­lou­čena zemětřesení.

Pokračování textu Ob­chod­­ní třída Nanjing a večeře v mongolské restauraci

Šanghaj, to je Paříž východu a královna Orientu

Po 1400 kilometrech letu nás ve čtvrtek 31. května dopo­led­ne vítá su­per­­mo­der­ní velkoměsto, tři­náct­imili­o­no­vá Šanghaj. V Kuejlinu jsme se defi­ni­tiv­ně roz­lou­či­li se starobylou Čínou a jejím obje­vo­vá­ním. Jsme opět v sou­čas­nosti.

Pokračování textu Šanghaj, to je Paříž východu a královna Orientu