Archiv štítku: večeře

Ob­chod­­ní třída Nanjing a večeře v mongolské restauraci

Autobus s námi již opět krouží velkoměstem. Nesta­číme otáčet hlavou na­horu, doprava, dolů… Všude ko­lem nové a další ultramoderní budovy o de­sít­kách poschodí. Nejenom banky a úřadovny domácích a světových firem. I vysokopodlažní obytné domy. Město je přitom z nemalé části vystavěno na původ­ních bažinatých močá­lech a v oblasti, kde nejsou vy­lou­čena zemětřesení.

Pokračování textu Ob­chod­­ní třída Nanjing a večeře v mongolské restauraci

Malířský ateliér a had k večeři

Na chvíli se ještě za­stavujeme v ateliéru místního předního malíře obrázků a ka­ligrafa. Dozvídáme se, že v čínštině neexistuje protiklad malých a vel­kých písmen. Tradičně se kdysi psalo ve sloupcích řazených zpra­va doleva, dnes se již ale píše a tiskne v řádcích zleva doprava.

Pokračování textu Malířský ateliér a had k večeři

Pravá pekingská kachna nám chutná

Cestou přemítáme co bychom pojedli – Ivan mě zve na oběd do res­taurace vedlejšího hotelu (do stejného, kde je ono výtvarné stu­dio). Není složité vybírat, všechna hlavní jídla jsou foto-zdo­kumentována. Rozhodujeme se pro taková, ve kte­rých je i hodně zeleniny. Vydatný oběd pro dvě osoby – bez polévky, s pi­vem stál necelých 100 Y. Pochutnali jsme si.    Pokračování textu Pravá pekingská kachna nám chutná