Archiv štítku: letadlo

Poslední den v Šanghaji a odlet domů

Za zbývající Yuany (s vyjímkou 90 y nezbytných k letištnímu odbavení) nakupujeme nějaké ne­zná­mé podivnosti v oddělění po­tra­vin obrov­ského supermarketu. Na pokoji zjišťujeme, že in­stan­tní jídlo je pekelně pálivé (i na mě)… Doma v Litoměřicích se potom dozvídám, že ta hez­ky vy­pa­dající, domnělá „vegeta­riáns­ká strava“ jsou jakési oblíbené slad­ko-slané bonbony po­ží­vané Číňany v nadměrně hor­kých dnech (vy­svět­lení mi podal čínský kamarád Zhou Yi).

Pokračování textu Poslední den v Šanghaji a odlet domů