Poslední den v Šanghaji a odlet domů

Za zbývající Yuany (s vyjímkou 90 y nezbytných k letištnímu odbavení) nakupujeme nějaké ne­zná­mé podivnosti v oddělění po­tra­vin obrov­ského supermarketu. Na pokoji zjišťujeme, že in­stan­tní jídlo je pekelně pálivé (i na mě)… Doma v Litoměřicích se potom dozvídám, že ta hez­ky vy­pa­dající, domnělá „vegeta­riáns­ká strava“ jsou jakési oblíbené slad­ko-slané bonbony po­ží­vané Číňany v nadměrně hor­kých dnech (vy­svět­lení mi podal čínský kamarád Zhou Yi).

Pokračování textu Poslední den v Šanghaji a odlet domů

Yuyuan je zahrada příjemného odpočinku

Náš program pokračuje návštěvou šanghajské za­hra­dy Yuyuan, která je situována vprostřed zóny mnoha krámků a obchodů. Vchod je oproti krásné čajovně s lomeným, nádherně zdobeným úzkým můstkem (znovu ochrana proti zlým duchům), vše obklopeno malým jezerem s rozkvetlými lotosy.

Pokračování textu Yuyuan je zahrada příjemného odpočinku

Ob­chod­­ní třída Nanjing a večeře v mongolské restauraci

Autobus s námi již opět krouží velkoměstem. Nesta­číme otáčet hlavou na­horu, doprava, dolů… Všude ko­lem nové a další ultramoderní budovy o de­sít­kách poschodí. Nejenom banky a úřadovny domácích a světových firem. I vysokopodlažní obytné domy. Město je přitom z nemalé části vystavěno na původ­ních bažinatých močá­lech a v oblasti, kde nejsou vy­lou­čena zemětřesení.

Pokračování textu Ob­chod­­ní třída Nanjing a večeře v mongolské restauraci

Šanghaj, to je Paříž východu a královna Orientu

Po 1400 kilometrech letu nás ve čtvrtek 31. května dopo­led­ne vítá su­per­­mo­der­ní velkoměsto, tři­náct­imili­o­no­vá Šanghaj. V Kuejlinu jsme se defi­ni­tiv­ně roz­lou­či­li se starobylou Čínou a jejím obje­vo­vá­ním. Jsme opět v sou­čas­nosti.

Pokračování textu Šanghaj, to je Paříž východu a královna Orientu

Malířský ateliér a had k večeři

Na chvíli se ještě za­stavujeme v ateliéru místního předního malíře obrázků a ka­ligrafa. Dozvídáme se, že v čínštině neexistuje protiklad malých a vel­kých písmen. Tradičně se kdysi psalo ve sloupcích řazených zpra­va doleva, dnes se již ale píše a tiskne v řádcích zleva doprava.

Pokračování textu Malířský ateliér a had k večeři

Procházka romantickým přístavem Yangshuo

Z lodi vystupujeme v romantickém přístavu Yangshuo, viditelně žijícího z turistického ruchu.  Okolí nevelikého městečka postaveného před více než tisíci roky, bě­hem dynastie Jin (265-420) je považováno za vrchol projížďky po řece Li.  Celá tato výletní atrakce je světu nabízena od roku 1973. byla jedním z prvních míst, kterým se čínská lidová republika naplno ote­vřela zahraniční turistice. uvádí se, že kouzelnou lokalitu na­vštívilo do konce minulého roku více než 10 milionů zahranič­ních turistů.

Pokračování textu Procházka romantickým přístavem Yangshuo