Archiv štítku: nákupní centrum

Hledáme univerzální obchodní dům

Podvečerního volna využíváme ke krátké prohlídce města po vlast­ní ose… Jsme ale unaveni po skoro probdělé noci ve vlaku. Pro­chá­zíme jenom blízké moderní prodejní centrum. Je umístěné z velké části pod míst­ním parkem a nabízí především luxusní oblečení, různé mód­ní doplňky a kosmetické výrobky svě­tových značek. Ceny ne­jsou vůbec nízké, ale mladí lidé tam k na­šemu údivu hodně nakupují.

Pokračování textu Hledáme univerzální obchodní dům