Hrobky dynastie Ming

Opouštíme Badaling, kraj, který se již roky uměle zalesňuje. V těchto končinách se výrazně projevila celočínská budova­telská kampaň z poloviny minulého století, kdy se stranické vedení rozhodlo dosáhnout světového primátu v těžbě oceli. Ta se  musela vyrábět všude, kde to šlo, a také dřevo z lesů bylo po­u­ží­vá­no coby palivo v pecích, i malých vesnických těžebních píckách. Čína se stala na krátký čas světovou ocelářskou velmocí číslo 1, a lesy, jichž je v zemi pomálu utr­pěly nedozírnou škodu.


Odpolední program pokračuje prohlídkou hrobek mingských císařů. Velkolepá mauzolea, situovaná v idylické, kopcovité kra­jině, jsou místem odpočinku 13 ze 16 císařů dynastie Ming.

Hrobka

Navště­vujeme nejznámější hrobku Dingling, kde byl pochován císař Wangli. Zadním neoficiálním vchodem, kterým by se dalo do hrobky případně vstoupit (hlavní vstup byl po pohřbu zazděn), sestupujeme po schodišti, zastavujeme se u  tří sarkofágů – vedle císařského byly uloženy ostatky první a druhé císařovny. V šeru jsou patrné velké procelánové a některé další nejcennější a oblí­bené před­měty císaře. Vystaveny jsou  původní pohřební truhlice na poklady. Točit ani fotit se zde moc dobře nedá – vše je pono­ře­no do ponuré, posmrtné tmy…

Jako všechny, i tato hrobka přísně udržuje osové rozložení podle geomantických pravidel.

Hrobka 2

Velice působivá je následná procházka klidnou, Císařskou cestou duchů nebo duší (Shendao) …

Císařská cesta duchů

Procházíme nejznámějším, dlouhým rovným úsekem poslední ces­ty císařů. Je lemován krásnými kamennými plastikami. Po páru zde stojí a střídavě klečí lvi, sloni, velbloudi, koně a bájná jednorohá zvířata qilin. Postavy císařských úředníků a vojáků završují tento úchvatný pohřební zástup. Za nimi je brána draka a Fénixe… jsme v místech kde se s pozemským světem loučila většina mingských císařů…

Největší želva v celé Číně

Na závěr prohlídky, spíše příjemné procházky jemně šumějící stin­nou alejí vzrostlých stromů, se obdivujeme údajně největší želvě v celé Číně. Je vy­tvo­řena z obrovského kamene (snad i bájného jadeitu?)… a doplněna osm metrů vysokou stélou připomínající 3500 znaky založení ne­kro­pole… Další nezapomenutelné dojmy…

Sochy

Den nabitý zážitky končí zajímavou návštěvou  továrny na o­pra­co­vání jadeitu… I zde se obdivujeme manufakturní umělecké výrobě… Jako turisté  máme opět nárok na slevu. Prý se ale dá i dále smlouvat o ceně, a navíc s příjemnými mladými prodavačkami, kte­ré také slušně zvládají angličtinu.

Umělecká výroba

„Někdy příště“ si zde možná koupíme i suvenýry, které nejsou nejlevnější – jsou totiž vyrobeny i z vysoce kvalitního zelenavě zbarveného jadeitu. Protento­krát se tedy potěšíme alespoň pohledem na velkorozměrné umělecké výrobky, ceny nejdražších dosahují až 9 milionů českých korun.