Archiv štítku: Mink

Malířský ateliér a had k večeři

Na chvíli se ještě za­stavujeme v ateliéru místního předního malíře obrázků a ka­ligrafa. Dozvídáme se, že v čínštině neexistuje protiklad malých a vel­kých písmen. Tradičně se kdysi psalo ve sloupcích řazených zpra­va doleva, dnes se již ale píše a tiskne v řádcích zleva doprava.

Pokračování textu Malířský ateliér a had k večeři