Šanghaj, to je Paříž východu a královna Orientu

Po 1400 kilometrech letu nás ve čtvrtek 31. května dopo­led­ne vítá su­per­­mo­der­ní velkoměsto, tři­náct­imili­o­no­vá Šanghaj. V Kuejlinu jsme se defi­ni­tiv­ně roz­lou­či­li se starobylou Čínou a jejím obje­vo­vá­ním. Jsme opět v sou­čas­nosti.

Již cesta z letiště je ne­všed­­­ním zážitkem. Všichni jsme čekali „nějaké mrakodrapy“ a to hlavně nejblíže stře­du města. Výškové a ještě vyšší budovy, v nečekaně velké hustotě, však před námi vyrůstají mnohem dříve.

Šanghaj

Mo­derní architektura prostupuje téměř celým měs­tem. Pěkné rodinné domy, spíše vily, se pod dvaceti-třicetipatrovými vytáhlými čahouny téměř ztrácejí.

Podél víceproudové dálni­ce, kterou uháníme dolů do města je hodně zele­ně. Přejíždíme mosty, jedeme tu­nelem, kroužíme po dálničních nádjezdech a pod­­jez­dech. Až čtyřúrovňové křížení dálnic prochá­zí samotným centrem. Sklo, beton, železo – nikde památka po císařské říši a jejích charakte­ris­tic­kých stavbách.

Šanghaj coby významné asijské velkoměsto, nazývané také Paříž východu či královna orientu, rovná se zhruba jenom dvěstě let existence. Je nejdůležitějším asijským přístavem, nejvýz­nam­nějším čínským průmyslovým a obchodním stře­dis­kem, centrem vzdělanosti, sídlem akademie věd, univer­zi­t, mnoha výzkumných ústavů.

Poslední dvě čínské noci strávíme v přepychovém hotelu Východní Čína. Ok­no pokoje máme nad rušnou, již nyní dopoledne značně pulzující křižo­vat­kou, nedaleko známé třídy Nanjing.

Šanghaj nábřeží Bund

První kroky vedou na proslavené nábřeží Bund. Návštěva je pro některé z nás trochu zklamáním. Monum­en­tální do­my vystavěné v a­me­­ric­kém a zá­pado­ev­ropském sty­lu nepůsobí tak silným dojmem jak jsme si v duchu před­stavovali. Ale své vykonávají na některých budovách a všu­de kolem hustě roz­místě­né poutače velkoplošné reklamy… Coca cola, Nec, Daewoo, Hen­kel… Skoro víc než dost…

Šanghaj nábřeží Bund 2

Konkurencí, odvádějící pozornost od historie k současnosti, je asi i nepře­hléd­nu­tel­né, svou mohut­ností a architektonickou pestrostí působi­věj­ší fi­nan­čně obchodní cen­trum vyrůstající oproti, na druhé straně řeky Huangpu Ji­ang – Pudong.

Je dekorované známou do­mi­­nan­tou – stavbou te­­le­­vizní a vyhlídkové věže „Perla Orientu“ ty­čí­cí se do výšky 468 metrů.

Chvíli se procházíme po dlouhé kolonádě, uvádí se, že nejdelší svěho druhu na světě, ještě nezbytné foto a video záběry na památku.