Zakázané město neboli Císařský palác Gugong

Třetí den čínského pobytu čtvrtek 24. května (je konečně trochu oblačno) nás čeká prohlídka největší památky tradiční čínské architektury, proslulého Zakázaného města, neboli Císařského paláce – Gugong. Sloužil jako sídlo 24 císařům dynastií Ming A Qing (Čing) .

Autobus nás přiváží na parkoviště poblíž obvodové zdi. Je celkem 3,5 kilometru dlouhá a deset metrů široká, k ochraně císařského sí­dla sloužil i  podél celé zdi protékající umělý vodní příkop o šířce 52 metry, který míjíme.  Vyvýšené věže  s prohnutými, charakteristickými sedlo­vými střechami, vystavěné v rozích ochranné zdi pokrývají žluté, smaltované střešní tašky.

Císařský palác Gugong

Po několika minutách chůze  se nacházíme na trochu podivném vstupním prostranství. Osobně jsem čekal (před odjezdem dosta­tečně nepřipraven studiem detailů toho, co mě v místech návštěv čeká) spíše nějakou monumentální bohatě vyzdobenou bránu…

Císařský palác Gugong 2

Namísto toho vstupujeme do města hlavním jednoduchým hra­natým vchodem (brány Wu-men), procházíme dřevěným objektem a ná­hle moje „zklamání“ mizí. Před námi, na vyvýšeném místě, se roz­prostírá první z obrovských průchozích paláců, který vévodí rozlehlému bohatě vyzdobenému nádvoří. Žlutá, císařská barva na pa­lácové střeše sice není rozzářena paprsky, začíná trochu pr­šet, ale přesto je celkový dojem nezapomenutelný. Spouště fo­to­aparátů překotně cvakají, také  videokamery bzučí „ostošest“.

Císařský palác Gugong 3

Síně chrámu sloužily k pořádání různých obřadů, ceremonií, zkoušek. Před tímto, i všemi dalšími  objekty, jsou oltáře tvořené sloupy  z bílého mramoru, vyzdobené císařskými symboly.

Císařský drak je zvláštní zvíře – podle některých tvrzení by měl mít mimojiné tyto znaky:  hlavu velblouda, oči králíka, uši krávy, krk hada, břicho žáby, drápy hrdlořeza, tlapy jako tygr…

Poprvé se setkáváme s psaným upozorněním „Zákaz fotografování a filmování“. Jediným důvodem je utržit co nejvíce na oficiálně prodávaných pohlednicích, videokazetách apod.

(Fotografujeme a natáčíme jako diví po celou dobu čínského pobytu, ani jednou se nesetkáváme, s vyjímkou gesta rukou, se zákazem. Nedlouho po návratu domů vidím na ČT2 jakýsi cestopisný dokument, v jehož závěru se objeví i několik záběru ze současné Číny. Jsem ještě plný velkých zážitků z nezapome­nutelné cesty, s Ivanem v té době  rovněž stříháme 7-8 hodin natočených video záběrů a tak jsem dost bez sebe, když komentátor přesvědčivě informuje ćeského diváka o tom, že v Číně lze fotografovat a filmovat ještě tak na Ná­městí nebeského klidu či Velké čínské zdi. Píši pár nesouhlasných, slušných řádek do čtenářské rubriky týdeníku Televize. Samozřejmě, jak jsem očekával, nejsou otištěny. Co dodat?)

Stánky se suvenýry a drobným občerstvením neruší dojem z ú­chvat­né prohlídky Zakázaného města. jsou citlivě umístěny uvnitř chrámů v místech, která slouží jen k průchodům z jednoho na dal­ší nádvoří. V celém městě je aboslutní čistota, mezi námi se stále pohybují uklizeči i těch nejmenších papírků, všímáme si rovněž nesnadného ručního odstraňování „odložených“ žvýkaček za pomoci malých škrabek (se stejnou činností se později setkáváme také v Šanghaji).

A když je řeč o úklidu, hledáte-li dobrou firmu pro úklid kanceláří, domů či bytů v Praze, pak navštivte web Hodinovazena.cz.

Konečně máme možnost postupně vidět na vlastní oči síně Nejvyšší harmonieCentrální harmonie a Uchování harmonie.

Síně harmonie

Zkoušíme si představit slavnostní atmosféru, ve které se konaly důležité ceremonie, byly vyhlašovány císařské edikty apod.

Z obřadních vykuřovadel v podobě zvířat stoupaly opojné vůně. Na hlavní prostranství  se vešlo až 90 000 vojenských a ostatních hodnostářů, kteří Syna nebes zdravili bitím čela o zem.

Výzdoba objektů (udržovaných v bezvadném stavu) vyniká ještě víc, když mžení ustává a budovy i prostranství jsou znovu zality sluncem.

Síně harmonie 2

Dozvídáme se, že důvodem naprosté absence zeleně v hlavní části císařského města byla obava o život panovníka. Na stromě, za ke­řem by se mohl skrývat atentátník.

V prostorách celého paláce se obdivujeme uměleckým před­mětům z bronzu, porcelánu, polodrahokamů, klenotům, lako­va­ným předmětům apod. Je zvláštní postávat poblíž císařských trůnů.

Slovy je těžké vylíčit všechnu nádheru a majestátnost sídla Synů nebes

Po asi tříhodinové nezapomenutelné podívané, která by však mohla určitě trvat několik dní, opouštíme Císařský palác.

Po výborném obědě, sestávajícím opět nejprve z osvěžujícího čaje, vícero chodů jídel, závěrečné polévky a v době naší návštěvy asi nejklasičtějšího dezertu – cukrového melounu, navštěvujeme další ma­nu­fakturu. Seznamujeme se s výrobou kuazone – pověstných smaltovaných výrobků – váz, drobných keramických ozdob­ných předmětů, modních doplňků apod.

Výroba Kuazone

Znovu je nám nabídnuta možnost zvýhodněného nákupu ve firemní prodejně. Ivan si  kupuje krásné smaltované, ozdobné jídelní hůl­ky.

Firemní prodejna